Biopsja cienkoigłowa tarczycy - BIOPSJA TARCZYCY

Pojawiający się ucisk w obrębie szyi, wyczuwalne guzki tarczycy czy powiększone węzły chłonne to pierwsze objawy zmian nowotworowych tarczycy.  Z tego rodzaju zmianami należy udać się do poradni endokrynologicznej. Wykonanie badania USG, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego to jedne z pierwszych badań diagnostycznych w gabinecie lekarskim. Nie są one jednak zawsze wystarczającym źródłem informacji. W rzeczywistości lekarz potrzebuje potwierdzenia, aby postawić ostateczną diagnozę. W przypadku wątpliwości zostaje zlecone badanie – biopsja tarczycy.

Biopsja tarczycy jest to zabieg polegający na pobraniu komórek lub fragmentu tkanki narządu bądź guza, który po odpowiednim przygotowaniu poddawany jest badaniu laboratoryjnemu. Pobranie materiału następuje przy użyciu bardzo cienkiej igły z miejsca zmienionego chorobowo. Badaniu towarzyszy równoległa kontrola ultrasonograficzna. Pacjent ułożony jest z maksymalnie odchyloną głową do tyłu w pozycji na plecach. Biopsja cienkoigłowa poza ukłuciem jest całkowicie bezbolesna i nie wymaga żadnych środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu. Przypomina zastrzyk domięśniowy. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny cytologicznej z guzów położonych głęboko wśród tkanek. Reasumując, ten sposób jest mało inwazyjny. Dodatkowo należy podkreślić, że nie wymaga on znieczulenia ogólnego.
Biopsje cienkoigłowe tarczycy pozwalają na znalezienie często bezobjawowych (we wczesnym okresie) nowotworów tarczycy. Dzięki temu z ogromnym sukcesem mogą być one wyleczone operacyjnie. 
Wyniki badań pacjent otrzymuje po około 2 tygodniach. Następnie lekarz, na ich podstawie, przystępuje do omówienia dalszego planu leczenia z pacjentem.

Wskazaniami do wykonania BIOPSJI cienkoigłowej tarczycy są:

Biopsja cienkoigłowa tarczycy AlfaMedica służy do potwierdzenia lub wykluczenia procesu złośliwego. Dzięki temu pacjent może szybko zostać poddany operacji lub uniknąć zabiegu chirurgicznego.
Zdiagnozowane również zostają:

Jak się przygotować do badania BIOPSJI TARCZYCY?

Na badanie pacjent zostaje skierowany przez lekarza prowadzącego lub specjalistę endokrynologa. Przed badaniem należy zgłosić lekarzowi informacje dotyczące skłonności do krwawień, uczulenia na zewnętrzne środki odkażające oraz przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi np. Polocard, Acard czy Aspiryna. Ważne by środki te odstawić na 3 dni przed planowanym zabiegiem, oczywiście po konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu lub kardiologiem. Należy pamiętać, że biopsji tarczycy nie należy wykonywać podczas aktywnej infekcji oraz u kobiet w okresie menstruacji. 

Biopsja tarczycy jest małoinwazyjna. Bardzo rzadko może wystąpić krwiak w miejscu wkłucia igły. Po przybyciu do Centrum Medycznego AlfaMedica, pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie świadomej zgody na zabieg biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG.

Wynik i co dalej?

W przypadku wykrycia złośliwych zmian należy niezwłocznie udać się na konsultację onkologiczną. Warto wiedzieć, że tylko 5-10% ma charakter złośliwy i wymaga zabiegów operacyjnych. Dlatego też wczesna diagnoza oraz szybkie podjęcie leczenia dają szansę na całkowite wyleczenie.

Jeżeli wynik przedstawia łagodne zmiany w obrębie miąższu tarczycy, a guzy są na tyle duże, że uciskają na naczynia krwionośne powodując problemy z przełykaniem bądź widoczny defekt kosmetyczny, można skorzystać z terapii ECHOLASER.

ECHOLASER jest to innowacyjna metoda będąca alternatywą dla tradycyjnych zabiegów chirurgii onkologicznej. Jednocześnie jest szansą dla pacjentów ze zmianami nowotworowymi na szybszy powrót do zdrowia.

Więcej o leczenie tarczycy Echolaserem

Badania biopsji cienkoigłowej tarczycy oraz zabiegi ECHOLASER w Centrum Medycznym Alfamedica wykonuje lek. med. Piotr Paul oraz dr n.me. D

LEKARZE

lek. Piotr Paul

Patomorfolog

lek. Elżbieta Deptuła-Krawczyk

Endokrynolog, choroby wewnętrzne

lek. Monika Supeł patomorfolog

lek. Monika Supeł

Patomorfolog