Czym jest RAK TARCZYCY?

Rak tarczycy jest to złośliwa forma nowotworu atakująca największy spośród gruczołów dokrewnych w naszym organizmie, czyli tarczycę. Stanowi około 1% nowotworów złośliwych notowanych w Polsce, przy czym występuje blisko pięciokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Może dotknąć osoby w każdym wieku, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia wzrasta z biegiem czasu. Przybiera różne formy: brodawkowy, pęcherzykowy, wysokokomórkowy lub rdzeniasty. Rak tarczycy może mieć różne przyczyny powstania. Nie zawsze da się je określić, ale przyjmuje się, że istotny może być niedobór lub przedawkowanie jodu w codziennej diecie, skłonności dziedziczne, narażenie okolic szyi na promieniowanie jonizujące czy też zespoły Cowden, Pendreda lub Gardnera.

Rak tarczycy w początkowej fazie ma najczęściej charakter bezobjawowy. Z czasem pojawić mogą się guzy, powiększenie węzłów chłonnych, chrypa, duszności oraz zaburzenia połykania. Określenie czy nowotwór przybrał formę złośliwą wymaga potwierdzenia poprzez wykonanie biopsji i badania histopatologicznego.

Metody leczenia nowotworów tarczycy

Jeżeli mamy do czynienia z łagodnym nowotworem, możemy zastosować niskoinwazyjną metodę naświetlania. Więcej o tej innowacyjnej technologii przeczytać można w zakładce Echolaser. W sytuacji kiedy zdiagnozowano nowotwór złośliwy, najczęściej konieczne jest całkowite usunięcie gruczołu podczas zabiegu chirurgicznego. Niekiedy jako leczenie uzupełniające stosuje się jod promieniotwórczy. Interwencja chirurgiczna zwykle wiąże się z całkowitym wycięciem gruczołu, a często także okolicznych węzłów chłonnych. W niektórych sytuacjach wystarczy usunięcie jednego płata. Decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz. Po zabiegu konieczne jest przyjmowanie hormonów. Rokowania są bardzo różne w zależności od formy jaką przybrał nowotwór złośliwy. W sprzyjających okolicznościach możliwe jest nawet całkowite wyleczenie.

Chirurgia Onkologiczna w alfamedica częstochowa

Chirurgia onkologiczna wymaga od lekarza dodatkowej specjalizacji. Poza dwuletnią modułową specjalizacją z chirurgii ogólnej, konieczne jest także ukończenie czteroletniej specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Dzięki temu, lekarz nabywa szeroką wiedzę nie tylko z zagadnień operacyjnych, ale także związanych z diagnostyką, profilaktyką czy rehabilitacją. Dzięki swojemu przygotowaniu, chirurg onkologiczny czuwa nad kompleksowością prowadzonej terapii i stanem zdrowia pacjenta na każdym etapie leczenia.

Poradnia chirurgii onkologicznej w Alfamedica Częstochowa działa pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jacka Gawrychowskiego. Pan profesor jest specjalistą chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz klatki piersiowej. Na co dzień jest kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, który w zakresie chirurgii tarczycy osiąga 3 miejsce w Polsce, a w przypadku przytarczyc pełni wiodącą rolę wśród ośrodków zajmujących się tą problematyką.

Profesor Jacek Gawrychowski zajmuje się leczeniem schorzeń żylnych, w tym chirurgią estetyczną naczyń żylnych i pajączków naczyniowych, leczeniem chorób odbytu, chirurgią tarczycy i przytarczyc oraz chirurgią jelita grubego i żołądka.

W roku 2011 pod redakcją prof. Jacka Gawryszewskiego ukazała się pierwsza monografia w języku polskim – „Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie”. W druku znajduje się kolejna monografia – „Tarczyca i przytarczyce. Diagnostyka i leczenie”, bądąca podręcznikiem opartym na światowych standardach postępowania diagnostyczno-leczniczego, nad stworzeniem którego pracowało blisko 60 autorów.

Rak tarczycy

LEKARZE